Main Content

Realistisch Ambacht: vijf speerpunten voor 2022 tot 2026

Onze vijf speerpunten voor de komende periode zijn:
Realistisch klimaat-, energie- en duurzaamheidsbeleid
Realistisch sociaal en maatschappelijk beleid
Realistische samenwerking in de regio
Realistisch ruimtelijk beleid
Realistisch financieel beleid
Hieronder worden ze nader toegelicht.

֍ Realistisch klimaat-, energie- en duurzaamheidsbeleid

    Maatregelen die we nemen op het gebied van duurzaamheid moeten een aantoonbaar en duidelijk effect hebben en zichzelf bij voorkeur terugbetalen Geen bewoner van bestaande bouw wordt gedwongen om van het relatief schone aardgas af te stappen, totdat een écht beter alternatief voorhanden is Iedere Ambachter die dat wil kan zelf zonnepanelen plaatsen, maar als gemeente bieden we geen ruimte aan kolossale zonneparken en windmolens Bij gemeentelijke gebouwen wegen een lange levensduur, goed onderhoud en zuinigheid in het gebruik zwaarder dan CO2-reductie We planten duizend bomen in onze gemeente binnen vier jaar – en dan ook écht binnen vier jaar!

֍ Realistisch sociaal en maatschappelijk beleid

    We willen meer ruimte voor horeca én voor activiteiten op zondag. Op die dag gaan gemeentelijke voorzieningen zoals het zwembad open. Winkeliers en andere ondernemers kiezen zélf Corona mag niet leiden tot een maatschappelijke tweedeling: niet-gevaccineerden worden niet in hun bewegingsvrijheid beperkt Wie extra hulp écht nodig heeft, moet die in onze gemeente kunnen vinden en krijgen We helpen statushouders om beter te integreren Mensen in een uitkeringssituatie worden geholpen om daar zo snel mogelijk uit te komen zonder nadeel voor henzelf Een vorm van schoolzwemmen die écht leidt tot zwemvaardigheid en zelfredzaamheid Het is tijd voor een jongerenaanpak die werkt: we dringen overlast terug en als die toch ontstaat, zetten we ons als gemeente in om meer toezichthouders voor handhaving te krijgen

֍ Realistische samenwerking in de regio

    Samenwerken: natuurlijk! Maar alleen als alle deelnemende gemeenten daar sterker van worden Samengaan: nee! Wij behouden graag ons dorpse karakter én onze eigen zeggenschap daarover

֍ Realistisch ruimtelijk beleid

    Beter groenonderhoud, onkruidbestrijding en aanpak van zwerfafval Starters op de woningmarkt kunnen in Hendrik-Ido-Ambacht relatief snel een betaalbare woning vinden Iedereen die in Ambacht wil wonen, heeft gelijke rechten, plichten en kansen: statushouders krijgen geen voorrang op een huurwoning Wij willen geen nieuwe hoogbouw Bij vrijkomende ruimte denken we eerst aan natuur en water, pas daarna aan bebouwing De rivieroevers worden of blijven zo veel mogelijk openbaar toegankelijk voor voetgangers en fietsers Nieuwe 30-kilometerzones worden alleen ingevoerd waar dit overeenstemt met de inrichting van de weg, anders creëren we schijnveiligheid Sandelingen-Ambacht mag aantrekkelijker, meer gevarieerd en fantasierijker worden ingericht

֍ Realistisch financieel beleid

    We gaan verstandig en transparant om met onze middelen en die van de burger Uitgaven en subsidies worden altijd maximaal verantwoord Fraude wordt actief bestreden en bestraft


Email:
info@RealistischAmbacht.nl

Telefoon: 06-24829641